chesszone.io Logo
chesszone.io Logo

Starke, Bruno Orlando vs. Delgado Ramirez, Neuris - Floripa Winter Chess 2024 0-1

NNUE
 D 
 D 
 D 
[Date "2024.07.10"]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bxd5