chesszone.io Logo
chesszone.io Logo

Kazakis, Mattheos Konstantinos vs. Misios, Konstantinos - Greek League 2024 1-0

NNUE
 D 
 D 
 D 
[Date "2024.07.10"]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Qd3